Einstaklingar

Fyrirtæki

Um Póstinn

Leita
Finna sendingu
Skrá sendingu
Innskráning
Pósthús og opnunartímar
EN IS
Hafa samband
Loka

Persónuverndaryfirlýsing - Umsækjendur

1.Tilgangur

 • Íslandspósti er umhugað um persónuvernd og vill að umsækjendur viti hvernig persónuupplýsingum um þá er safnað, sem og hvernig þær eru unnar, vistaðar og þeim miðlað, hvort sem persónuupplýsingarnar eru geymdar rafrænt, á pappír eða með öðrum hætti.
 • Þegar sótt er um starf hjá Íslandspósti þurfa að fylgja ýmsar persónuupplýsingar með umsókninni svo hægt sé að meta hæfni einstaklings í viðkomndi starf. Hér er tilgreint nánar hvaða upplýsingum er óskað eftir, hver er tilgangurinn með söfnun þeirra ásamt því hverjir hafa aðgang að þeim upplýsingum.

 

2. Persónuupplýsingar við ráðningar og tilgangur með vinnslu þeirra

Þegar sótt er um starf er óskað eftir:

 • Persónupplýsingum - svo hægt sé að bera kennsla á viðkomandi og í þeim tilgangi að hægt sé að hafa samband ef viðkomandi kemst í viðtal. Þetta eru upplýsingar eins og nafn, kennitala, símanúmer, netfang og heimlisfang. Beðið er um upplýsingar um kyn og þjóðerni til að einfalda samskipti og fara eftir lögum um jafnlaunavottun. Skráning þjóðerna er einnig til að tryggja að farið sé eftir Lögum um atvinnuréttindi útlendinga.
 • Hæfni - svo hægt sé að meta hæfni viðkomandi fyrir starfið. Þar er átt við réttindi eins og bílpróf, meira próf og/eða tölvukunnátta og tungumál þar sem ýmis störf krefjast ákveðinnar hæfni.
 • Námsferill - svo hægt sé að meta hvort viðkomandi hafi lokið því námi sem talið er að þurfi fyrir ákveðin störf. Framvísa þarf við ráðningu prófskírteini eða annað skjal sem að staðfestir ákveðna hæfni eða menntun þegar þess er krafist í starfslýsingu.
 • Starfsferill - svo hægt sé að meta hvort sú reynsla geti nýst við ráðninguna.
 • Meðmælendum - sem gefur hugmynd um hversu góður starfskraftur viðkomandi er.
 • Aðrar upplýsingar - sem gætu nýst við ráðninguna. Eins og t.d. hvort viðkomandi hafi unnið áður hjá fyrirtækinu og þekkir þannig starfsemi þess, hvort viðkomandi sé reyklaus vegna stefnu og þjónustuviðmiða Íslandspósts um reyklausan vinnustað. Óskað er eftir upplýsingum um hvort viðkomandi hafi hreint sakavottorð vegna þess að sum störf krefjast þess og kemur það þá fram í starfslýsingu hvort framvísi skuli sakavottorði við ráðningu. Það er óskað eftir upplýsingum um hvort viðkomandi hafi bíl til umráða þar sem það getur hentað vel til ákveðinna starfa innan Íslandspósts, eingöngu krafist svara þegar sótt er um stöðu bréfbera.  Óskað er eftir upplýsingum um hvenær viðkomandi getur hafið störf  og hvar viðkomandi óskar eftir að starfa til þess að auðvelda ferlið.

 

3. Lögmæti vinnslu og önnur meðferð persónuupplýsinga við ráðningar

 • Íslandspóstur safnar og vinnur persónuupplýsingar á grundvelli eftirfarandi heimilda við ráðningar:
  • Hinn skráði hafi gefið samþykki sitt fyrir vinnslu á persónuupplýsingum sínum í þágu eins eða fleiri tiltekinna markmiða.
  • Vinnslan sé nauðsynleg til að efna samning sem hinn skráði er aðili að eða til að gera ráðstafanir að beiðni hins skráða áður en samningur er gerður.
  • Vinnslan sé nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila.

 

4. Hvernig fer söfnun persónuupplýsinga fram

 • Umsækjendur sækja um í gegnum ráðningarvef Íslandspósts sem er að finna á heimasíðu fyrirtækisins postur.is. Einnig eru fengnar upplýsingar frá meðmælendum sem viðkomandi gefur upp eða fyrri vinnuveitendum til að meta hæfni í starfið.

 

5. Aðgangur og meðferð persónuupplýsinga við ráðningar

 • Mannauðssérfræðingu sem sér um ráðningar fyrir Íslandspóst hefur aðgang að upplýsingunum sem koma í gegnum ráðningarvefinn og sendir þær áfram á yfirmann stöðunnar sem viðkomandi kemur til greina í svo hann geti metið viðkomandi og hæfni hans fyrir starfið, ásamt því að hafa samband og boða viðkomandi í viðtal. Umsóknir um störf eru trúnaðamál og eru meðhöndlaðar sem slíkar. Launadeild og framkvæmdarstjóri starfsmannasviðs hafa einnig aðgang til að svara fyrirspurnum og leysa af í fjarveru mannauðssérfræðings.

 

6. Geymslutími gagna

 • Umsóknir eru geymdar að jafnaði í 6 mánuði nema viðkomandi óski sérstaklega eftir því að umsókninni sé eytt fyrir þann tíma. Ef kemur til ráðningar er umsókninni ekki eytt þar sem fyrirtækið er bundið lögum um opinber skjalasöfn lög nr. 77/2014  sem getur takmarkað rétt til eyðingar á gögnum.

 

7. Umsóknarferlið

 • Sótt er um starf á ráðningarvef Íslandspósts, svarað er umsóknum eins fljótt og auðið er og tekur ráðningarferlið að jafnaði 2-6 vikur eftir að umsóknarfresti lýkur. Ef sótt er um almennt starf gildir umsóknin í 6 mánuði.
 • Ef viðkomandi kemur til greina í starf er hann boðaður í viðtal. Umsækjendum um auglýst störf er svarað skriflega af mannauðssérfærðing nema stjórnandi hafi verið búin að upplýsa viðeigandi aðila í samtali. Svör eru ekki send til umsækjenda þegar sótt er um almenn störf þar sem umsókn er á skrá.
 • Ef viðkomandi er ráðinn í starfið er gerður eftir því sem við á ráðningarsamningur eða sent ráðningarbréf. Viðkomandi er jafnframt látinn skrifa undir yfirlýsingu um þagnarskyldu.

 

8. Dreifing, endurskoðun og útgáfa

 • Persónuverndaryfirlýsing Íslandspósts – umsækjendur - skal endurskoðuð árlega og vera aðgengileg fyrir alla starfsmenn og samstarfsaðila eftir því sem við á.

 

Útgáfudagur: 11. september 2018

Til endurskoðunar: 11. september 2019

Ábyrgð: Starfsmannasvið

Þessi Persónuverndaryfirlýsing umsækjendur var samþykkt af framkvæmdarstjórn Íslandspósts þann 11. 09. 2018.

Fótspor

Velkomin á vefsíðu Póstsins. Þessi síða notar fótspor (e. cookies) til að bæta upplifun þína á vefnum. Lesa nánar um notendaskilmála hér