Einstaklingar

Fyrirtæki

Um Póstinn

Leita
Finna sendingu
Skrá sendingu
Innskráning
Pósthús og opnunartímar
EN IS
Hafa samband
Loka

Viðbótarþjónusta

Viðbótarþjónusta pakka innanlands

 

Gildir frá 1.1.2019.

Þjónusta Verð
Afhendist einungis skráðum viðtakanda 275 kr.
Áframsendingargjald 990 kr.
Breytingargjald 500 kr.
Brothætt 500 kr.
Endursendingargjald 550 kr.
Heimsending  990 kr.
Landpóstar sérferð +20 kg ** 2.660 kr.
Móttökukvittun 290 kr.
Póstkrafa* 2,5% af upphæð
Rúmfrekt / illmælanlegt *** 550 kr.
Sérstök heimkeyrsla/Forgangsþjónusta  990 kr.
Skráningargjald 275 kr.
Viðtakandi greiðir burðargjald 300 kr.

*Póstkröfuþóknun er 2,5% af upphæð. Lágmarksgjald er 750 kr. sem jafngildir póstkröfu að verðmæti 30.000 kr. Póstkröfuþóknun er virðisaukaskattskyld.

** Landpóstar sérferð með sendingar eru greiddar eftir kílómetragjaldi 266 kr/km, lágmarksgjald er 2.660 kr. með vsk.

***Sé sending rúmfrek og/eða illmælanleg (t.d. reiðhjól) eða lengri en 1,5 m bætist við verð fyrir rúmfrekt/illmælanlegt. Þetta á þó ekki við þær sendingar sem flokkast undir skilgreiningu á rúmmálsþyngd.

Rúmmálsþyngd

Rúmmálsþyngd er mæld þegar sending er stærri en umbúðakassi númer 5 (50 cm x 30 cm x 20 cm). Gjald miðast við rúmmálsþyngd þegar hún er meiri en raunþyngd sendingar. Til að finna rúmmálsþyngd sendinga er notuð reiknireglan: (lengd x breidd x hæð)/ 3.000.

Hægt er að reikna greiðsluþyngd pakka í reiknivél.

Skráningargjald

Pakkar og rekjanleg bréf sem ekki eru skráðir með rafrænum hætti í flutningskerfi Póstsins fá á sig skráningargjald. Pósturinn býður viðskiptavinum sínum frítt tvær leiðir til skráningar á pökkum í kerfi Póstsins:

Breytingargjald

Sendingar sem komnar eru inn í kerfi Póstsins og gera þarf breytingu á skráningu þeirra fá á sig breytingargjald.

Afhendist eingöngu skráðum viðtakanda

Pakkar eru almennt afhentir hverjum þeim sem tekur á móti honum á viðtökustað. Hægt er að velja um að aðeins skráðum viðtakanda sé afhentur pakkinn og auka þannig öryggið. Við afhendingu þarf að framvísa skilríkjum.

Brothætt

Brothættir hlutir skulu pakkaðir í sterkar umbúðir með viðeigandi hlífðarefni sem útilokar núning eða árekstur milli hlutanna sjálfra eða milli þeirra og umbúðanna á meðan á flutningi stendur. Hola hluti þarf einnig að fylla með hlífðarefni (frauðkúlum, sagi, o.s.frv.) til að forðast skemmdir vegna þrýstingsmunar.

Flýtigjald afhendingar

Ef þér liggur á getur þú greitt flýtigjald og fengið pakkann afhentan áður en hann fer í gegnum afhendingarferli. Til að koma sendingum til viðtakanda á réttum tíma er mikilvægt að vinnsluferli gangi snuðrulaust fyrir sig og verði ekki fyrir óvæntum töfum. Öll frávik og tafir leiða til aukins kostnaðar. Ef sendingar sem verið er að vinna í Póstmiðstöð til afhendingar á pósthúsum næsta virka dag, í útkeyrslu um kvöldið til einstaklinga eða á daginn til fyrirtækja eru teknar úr miðju vinnsluferli, þegar mikið liggur við, skal viðtakandi greiða flýtigjald afhendingar þegar sendingin er sótt.

Viðtakandi greiðir burðargjald

Hægt er að senda pakka innanlands og láta viðtakanda greiða flutningskostnað. Burðargjaldið er þá innheimt við afhendingu. Ef viðtakandi neitar að greiða flutningskostnað er pakkinn endursendur og ber sendanda að greiða flutningskostnað.

Endursendingargjald

Ef ekki tekst að afhenda pakka og hann ekki sóttur innan geymslutíma er pakkinn endursendur til sendanda á hans kostnað. Burðargjald og endursendingargjald er innheimt við afhendingu.

Sérstök heimkeyrsla/Forgangsþjónusta

Viðbótarþjónusta á pakki pósthús. Á þeim stöðum sem Pósturinn hefur ekki byggt upp heimaksturskerfi er pökkum sem sendir eru með forgangsþjónustu ekið sérstaklega heim til viðtakanda. Þessi þjónusta er ekki í boði með landpósti (svæði 4).

Landpóstur

Landpóstur er staðgengill hefðbundins afgreiðslustaðar, eins konar pósthús á hjólum. Þar sem landpóstar sinna dreifingu, þá skal keyra öllum skráðum sendingum léttari en 20 kg. og/eða 0,1 m3 heim til viðtakanda.

Ef póstur berst sem er umfram þessi þyngdar/stærðarmörk utan þéttbýlis þá skal pósthús hafa samband við viðskiptavin og honum boðið að sækja sendinguna eða fá hana keyrða heim. Hér má sjá verð fyrir heimkeyrslu. Landpóstar sjá um dreifingu annan hvern dag í dreifbýli.

Í verkefnum landpósta er dreifing á öllum sendingum og bréfum sem falla undir alþjónustu sbr. lög um póstþjónustu nr. 19/2002. Landpóstur tekur á móti sendingum og bréfum til póstlagningar, selur umbúðir, frímerki og veitir upplýsingar um vörur og þjónustur Póstsins.

Móttökukvittun

Hægt er að kaupa móttökukvittun með skráðum sendingum, þ.e. skriflega staðfestingu á að viðtakandi hafi móttekið sendinguna. Móttökukvittun er fyllt út af sendanda og fest á sendinguna. Kvittunin, undirrituð af viðtakanda og staðfest af starfsmanni Póstsins, er send til sendanda eftir að pakkinn hefur verið afhentur. Burðargjald móttökukvittunar aftur til sendanda er innifalið í verði.

Í Póststoð þarf að haka við móttökukvittun og prentast hún þá út á prentara sem skilgreindur er fyrir venjulegan pappír.

Póstkrafa

Hægt er að senda pakka á pósthús eða heim með póstkröfu, póstkröfugjald bætist við burðargjaldið.

Póstkröfur innanlands er viðbótarþjónusta þar sem hægt er að láta viðtakanda greiða fyrir innihald eða aðra þjónustu við afhendingu sendingar. Póstkröfur eru greiddar inn á bankareikning sendanda innan 3ja virkra daga frá innlausn póstkröfu.

Póstkröfur skulu innleystar innan 30 daga frá komu þeirra á pósthús en sendandi getur skriflega gefið allt að 30 daga frest. Póstkröfur eru skráðar við móttöku á pósthúsi, einnig við afhendingu þeirra eða endursendingu. 

Afhending póstkröfu

Póstkrafa er afhent á ákvörðunarstað gegn greiðslu. Engin hámarksupphæð er á póstkröfu.

Greiðsla póstkröfu

Viðtakandi getur greitt póstkröfu við móttöku sendingar með greiðslukorti eða reiðufé. 

Pósttrygging

Pósttrygging er viðbótartrygging fyrir sendingar allt að 3.000.000 kr. Iðgjald fer eftir verðmæti sendingar.

Til að finna út iðgjald er notuð eftirfarandi reikniregla: 0,005 x verðmæti sendingar.

Við skráningu pakka er hakað við pósttryggingu og tryggingarupphæð valin.

Flutningsskilmálar

Vátryggt er samkvæmt Flutningstryggingu - Skilmáli A hjá Sjóvá ásamt stríðs- og verkfallsskilmálum, með þeim undantekningum sem tilgreindar eru í skilmálum:

  • Tjón sem valdið er með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi vátryggðs.
  • Tjón vegna ónógra eða óhæfra umbúða eða lélegs frágangs.
  • Tjón vegna innri skemmda eða sem rekja má til eðli vöru.
  • Tjón sem orsakast vegna tafa, jafnvel þótt töfin hafi orðið vegna bótaskylds tjóns.

Pósttrygging er seld í umboðssölu fyrir Sjóvá og ber ekki virðisaukaskatt.

Ef sending skemmist eða týnist

Ef sending skemmist eða týnist hjá Póstinum þarf að fylla út tjónstilkynningu hér.

Rúmfrekt/illmælanlegt innanlands

Rúmfrek eða illmælanleg sending t.d. reiðhjól og púströr fá á sig rúmfrekt/ illmælanlegt gjald, sem bætist við verð sendingar sem miðast að öðru leyti við raunþyngd.

Þetta á ekki við þær sendingar sem flokkast undir skilgreiningu rúmmálsþyngdar.

SMS tilkynning

Skrái sendandi GSM númer viðtakanda verður honum send SMS tilkynning þegar pakkinn er tilbúinn til afhendingar.

SMS pakki pósthús

Þegar sendandi velur pakki pósthús fær viðtakandi senda SMS tilkynningu um leið og pakkinn kemur á pósthúsið og því er hægt að sækja sendinguna samdægurs.

SMS pakki heim

Þegar sendandi velur pakki heim fær viðtakandi senda SMS tilkynningu áður en útkeyrsla er reynd og viðtakandi getur því gert viðeigandi ráðstafanir.

Gerð er ein tilraun til afhendingar og sé hún árangurslaus er skilin eftir tilkynning. Í þeim tilfellum má nálgast pakkann á viðkomandi pósthúsi næsta virka dag gegn framvísun tilkynningarinnar.

Fótspor

Velkomin á vefsíðu Póstsins. Þessi síða notar fótspor (e. cookies) til að bæta upplifun þína á vefnum. Lesa nánar um notendaskilmála hér